829

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту рішення Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 року № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі»

З метою забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування; встановлення доцільних та економічно обґрунтованих розмірів ставок орендної плати за землю, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання, забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету, необхідних для виконання програм економічного і соціального розвитку Одеської територіальної громади, Департаментом комунальної власності Одеської міської ради (Департамент земельних ресурсів Одеської міської ради) розроблено проєкт рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 року № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі».

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, з метою отримання від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до вищевказаного проєкту рішення публікується аналіз регуляторного впливу та проєкт рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 року № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі».

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проєкту рішення приймаються у письмовому та електронному вигляді розробником протягом одного місяця з дня його опублікування за адресою:

 

м. Одеса, вул. Артилерійська, 1,
тел. 705-90-50 (52),
електронна пошта - dkvuzr@gmail.com

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт рішення Одеської міської ради 

 Аналіз регуляторного впливу