407

КОНКУРС серед суб’єктів малого та середнього бізнесу  на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси

У рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня  2019 року № 4198-VІІ, реалізується проєкт з надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету м. Одеси.

Нормативно-правова база: рішення Одеської міської ради від 16 березня  2016 року № 432-VII «Про затвердження Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва».

Сума коштів для реалізації заходу з надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва, передбачена у бюджеті територіальної громади міста Одеси на 2021 рік, складає 1 500 000 грн.

Кошти бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми спрямовуються: 
• для суб’єктів малого і середнього підприємництва на:
- поворотну фінансову допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів у місті Одесі;
- часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва міста Одеси;
• для новостворених суб’єктів малого підприємництва на:
- поворотну фінансову допомогу новоствореним суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів у місті Одесі.

Право на отримання фінансової підтримки мають суб’єкти малого і середнього підприємництва та новостворені суб’єкти малого підприємництва, які:
• зареєстровані як суб’єкти господарювання та здійснюють діяльність на території міста Одеси;
• не перебувають на стадії ліквідації, не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
• дотримуються законодавства України про працю в частині розміру заробітної плати;
• не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна та іншу діяльність, яка заборонена чинним законодавством України; 
• не отримували державну допомогу на загальну суму більше ніж 200 тисяч євро (в національній валюті за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, який діяв на дату отримання державної допомоги) в сукупності за будь-який трирічний період;
• забезпечують співфінансування бізнес-плану, інвестиційного, інноваційного проєкту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 50%.

Суб'єкт малого і середнього підприємництва, який бажає взяти участь у конкурсі, подає у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі та пакет документів відповідно до виду фінансової підтримки. Документи подаються до конкурсної комісії суб'єктом малого і середнього підприємництва або уповноваженою ним особою.
Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації проєктів.

Перелік документів для участі у конкурсі з надання поворотної фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва, а також новостворених суб’єктів малого підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів:
- заявка на участь у конкурсі (додається) у двох примірниках; 
- бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проєкт, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
- інформація про банківські реквізити; 
- засвідчена суб’єктом господарювання копія статуту (для юридичних осіб);
- довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом.

Перелік документів для участі у конкурсі з отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва:
- заявка на участь у конкурсі (зразок додається) у двох примірниках; 
- бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проєкт, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
- засвідчена копія кредитного договору;
- засвідчена копія договору, укладеного зі страховою компанією щодо страхування кредиту, або інша угода з гарантування повернення отриманого кредиту;
- засвідчені копії платіжних доручень щодо сплати зобов’язань за кредитним договором;
- довідка з банку щодо зобов’язань суб’єкта підприємництва зі сплати відсотків за кредитом у поточному році відповідно до кредитного договору;
- інформація про банківські реквізити; 
- засвідчена суб’єктом господарювання копія статуту (для юридичних осіб);
- інформація про отримання державної допомоги (із зазначенням форми, строку отримання та мети отримання);
- довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом.

Бізнес-проєкт має обов’язково містити таку інформацію:
1) мета бізнес-проєкту, основна ідея, напрями роботи, характеристика галузі;
2) потреба у фінансовій підтримці та її призначення; 
3) очікуваний розмір фінансової підтримки (грн); 
4) розмір власного внеску заявника (грн);
5) загальна кошторисна вартість реалізації бізнес-проєкту (грн);
6) плановий термін повернення фінансової підтримки (місяців);
7) планова кількість додаткових робочих місць (одиниць), витрати на створення одного такого місця (грн);
8) планова рентабельність проєкту;
9) строк окупності проєкту (місяців);
10) прогнозований обсяг прибутку на рік (грн);
11) планове збільшення (приріст) обсягу виробництва продукції (надання послуг) після реалізації проєкту (грн);
12) планове збільшення (приріст) обсягу надходжень до бюджету територіальної громади міста Одеси від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) після реалізації проєкту (грн).

Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами з 11 травня 2021 року. Документи приймаються з 08:00 до 17:00 год. щодня, крім суботи, неділі та обідньої перерви з 12:00 до 12:45 год., у п’ятницю - до 15:45 год.

Відповідальний за проведення конкурсу: Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Пушкінська, 6, каб. 10).

Граничний строк подання заявок: 01 липня 2021 року (включно).

За більш детальною інформацією звертатись за телефонами: 705-46-24, 705-46-23 або на електронну пошту – prom@omr.gov.ua. 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ