1334

Повідомлення про проведення громадських обговорень (оприлюднення) документа державного планування: Детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського і залізничної колії в м. Одесі та Звіту про стратегічну екологічну оцінку


1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради повідомляє про проведення громадських обговорень (оприлюднення) проєкту Детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі (далі – проєкт ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку вказаного проєкту документа державного планування.

Проєкт ДПТ розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 року № 6489-VII; плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 року № 1316-VII, з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Склад та зміст проєкту ДПТ відповідають ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Проєкт ДПТ розроблений відповідно до рішення Одеської міської ради від 09.06.2021 р. № 305 -VIIІ «Про розробку проєкту Детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі».

У звіті про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) проєкту ДПТ проведена оцінка впливу розміщення об'єктів житлової та громадської забудови на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.
Виконавчий комітет Одеської міської ради.

3) Передбачена процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради  – 10.09.2021 р. Публікація заяви в газеті «Чорноморські новини» – від 02-04.09.2021 року №70-71 (22289-22290), у газеті «Прес-Кур’єр» – 02.09.2021 р №35 (1442).

Для проведення процедури громадського обговорення матеріали проєкту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку представлені з 30 вересня по 01 листопада 2021 року в приміщенні Центру інтегрованих послуг за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та в електронному вигляді на офіційному сайті Одеської міської ради.

Строк подання пропозицій (зауважень): з 30 вересня по 01 листопада 2021 року.
Строк завершення розгляду пропозицій (зауважень): у місячний строк з дня їх надходження.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених для громадського обговорення проєкту ДПТ. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
Пропозиції (зауваження) громадськості можуть подаватися також в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання щодо проєкту Детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі та звіту про стратегічну екологічну оцінку будуть проведені 21 жовтня 2021 року о 14:00, у приміщенні Центру інтегрованих послуг за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д.

СЛУХАННЯ ПЕРЕНЕСЕНО на 28 ЖОВТНЯ

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10.

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

З пропозиціями та зауваженнями по вказаному проєкту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) проєкту ДПТ можна звертатися за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 10, Департамент архітектури та містобудування, тел. 723-07-35, 723-05-05, 723-04-02 та на електрону адресу: uag3@omr.gov.ua.

Строк подання зауважень – до 01 листопада 2021 року включно.
Відповідальний за організацію проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту ДПТ- перший заступник директору Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Касімов М.М.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10).

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування відсутня.• Пояснювальна записка

• Звіт зі стратегічної екологічної оцінки 

• Схема розташування території в планувальній структурі

• Опорний план

• Проєктний план (етап реалізації 5-7 років)

• Проєктний план (етап реалізації до 2031 року)

• Схема проєктних планувальних обмежень

• Схема функціонального зонування